Existujú štúdie, ktoré nám nič nové neprinesú a mi len krútime hlavou nad ich zbytočnosťou. No tento medzi ne rozhodne nepatrí. Výsledky tohto prieskumu ukazujú, že nie len my máme svoje osobnosti ale aj zvieratká akými sú ryby ich majú. Zaujímavé však?

ryba

Všimnúť si to môžete aj pri ich kŕmení v akváriu. Každá rybka reaguje úplne inak. Niektoré sú dokonca citlivé na zmeny a ak niečo v akváriu zmeníte môžu byť apatické. Iné sú zase energické a dynamické. Každý rybka je teda iná. Tak ako iné domáce zvieratká aj u nich to môžete jednoducho odpozorovať.
Ak máte chvíľočku čas sadnite si pred akvárium a skúste ich pozorovať. Po čase si všimnete rôzne znaky, ktoré vám naznačia aké sú. Je to trochu zvláštne ale naozaj to je tak. Ktorá rybka má najlepšiu osobnosť určiť presne nevieme, môže to závisieť od rôznych faktorov.

Ďalšia štúdia ukázala, že ryby môžu prejsť zmenou osobnosti na základe teploty vody v ktorej sú. Je to logické, keďže aj u nás to funguje tak, že reagujeme na zmeny. Ide o to kto ako zareaguje a podľa toho sa dá následne od sledovať aj naša povaha.

žlutá ryba

Teda je dokázané, že ryby reagujú na zmenu teploty vody. Ďalej je dokázané, že taktiež reagujú aj na zmenu klímy. Teda výrazne ich ovplyvňuje prostredie v ktorom žijú. Na tento výskum sa používali novo narodené rybky, to znamená, že ešte neboli nijako navyknuté na prostredie. Tým sa zaručila úspešnosť výskumu.

Sociálny život

Viete čo ešte vplýva na ich povahu? Je to sociálny život. Áno predstavte si, že aj rybičky majú sociálny život. Tak ako vplývame my na seba navzájom tak na seba vplývajú aj rybky. Teda záleží aj od toho či okolo seba majú ďalších jedincov alebo nie.

akvárium

Takže teórie, ktoré platia u nás platia aj pri menších živočíchoch. Je to zvláštne, že aj oni reagujú na to v akom prostredí sa nachádzajú a že taktiež majú svoj sociálny a spoločenský život. Skúste si teda nájsť trochu času a pozorovať vašu rybičku v akváriu.