Nie s každou firmou sa podarí podnikať celý život. Skôr alebo neskôr mnohé z nich prídu k zániku. A nie tým, že by proste ich majiteľ s nimi prestal prevádzkovať biznis a ony by nejakým spôsobom zmizli, ale o ich zmiznutie, resp. zrušenie sa musí postarať. Musí si zvoliť niektorú z možností, ako zrušiť svoju firmu.

Značka Stop

Hoci je pravda, že v niektorých prípadoch si vyberať nemôže a proste musí podstúpiť iba ten proces, ktorý je v jeho prípade najreálnejší alebo postup zrušenia, ktorý je nariadený. Aká možnosť je najlepšia a ktorá je najreálnejšia, to samozrejme záleží od individuálnej situácie. A úlohu v tom zohrávajú faktory ako vytvorené záväzky, finančný stav alebo štruktúra konkrétnej firmy.

Na slovenskom trhu sa najčastejšie stretávame so spoločnosťami s ručením obmedzeným, preto sa primárne zameriava na možnosti, ako sa dá zrušiť podnikateľský subjekt s touto štruktúrou. Eseročka sa dá zrušiť viacerými spôsobmi:

  • Prevodom jej obchodného podielu (predajom), jej zlúčením s inou firmou, nariadením zrušenia súdnym rozhodnutím, ale do konceptu často spadá aj konkurz alebo likvidácia spoločnosti ezmluva.sk.

Najčastejšími spôsobmi sú potom predaj spoločnosti (prevod jej obchodného podielu na nového spoločníka) alebo likvidácia (úplné vymazanie s.r.o. z Obchodného registra) v prípade, ak sa jej predaj nezdá ako reálne riešenie.

Stop, mrhanie časom

Ak sa teda rozhodnete pre prevod obchodného podielu, je potrebné zvolať valné zhromaždenie. Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej podiel sa môže previesť na nového spoločníka (mimo firmy) alebo vlastníkova časť podielu sa prevedie na iného spoločníka vo firme. Preto jednoduchšia situácia nastáva v prípade, ak má s.r.o. iba jedného spoločníka (vlastníka)- v takom prípade sa dá predať praktickejším spôsobom- ale musí byť o ňu pochopiteľne záujem.

Ak o ňu záujem nie je a vyzerá to tak, že svojmu vlastníkovi bude prenášať už iba záväzky a daňové a byrokratické povinnosti, kompletným riešením je podstúpiť s ňou likvidáciu.