Možno by sme sa mali zamyslieť nad svojím denným harmonogramom. Ako sa správame k svojmu telu hneď po prebudení. Dáme mu chvíľu čas, aby sa mohlo naštartovať alebo ho hneď zásobíme kofeínom a nikotínom? Ako sa staviame k raňajkám, ktoré nám majú priniesť potrebnú energiu. Alebo snáď ani nejeme a ak už áno tak v strese, kedy nakoniec väčšina skončí v odpadkovom koši? A čo náš odpad, triedime ho alebo je nám úplne jedno, kde sa dostanú zvyšky? Takto by to teda ale nešlo. Mali by sme začať myslieť na ďalšie generácie, aby mali aspoň pomerovo rovnaké možnosti ako my. Nechceme predsa, aby tu museli po matičke zemi chodiť v skafandroch, pretože sa vytratia skoro všetky molekuly kyslíka toľko potrebné pre dýchanie.
vrtule větrné elektrárny
Preto by sme sa mali zamerať na obnoviteľné zdroje energie, ktoré majú schopnosť čiastočnej, niekedy aj úplnej obnovy. Patrí k nim najmä slnečná, veterná a vodná energia spolu s biomasou. V niektorých častiach sveta môžeme využiť energiu morského prílivu alebo geotermálnu energiu, ktorá pochádza z vnútra Zeme. U nás má najväčší potenciál biomasa. Ostatné spôsoby na získanie energie sú ešte len v plienkach. Môžu nám k nim pomôcť aj dotácie z Európskej únie a tiež príklad chytrých nápadov zo zahraničia.
svět v žárovce
1)     Slnko
Slnečné žiarenie je prvotným a základným zdrojom obnoviteľnej energie. Solárnu energiu premieňame pomocou termických a fotovoltaických konektorov na teplo a elektrinu. Efektívne využitie ovplyvňuje intenzita a doba žiarenia, ktoré zasahujú významne do efektivity celého solárneho systému.
 
 
2)     Voda
Energia vzniká pri kolobehu vody a pôsobením slnečného žiarenia a gravitácie Zeme. Využíva sa vo vodných elektrárňach na výrobu elektriny.
3)     Vietor
Potrebujeme najprv slnko, aby mohol pracovať aj vietor v náš prospech. Vzniká pri nerovnomernom ohrievaní Zeme, ktoré spôsobuje tlakové rozdiely v atmosfére a tie sa vyrovnávajú prúdením vzduchu. Slúži najmä na výrobu elektriny. Dôležitá je najmä rýchlosť vetra, ktorý by mala byť minimálne 5 m / s.
letecký pohled na vrchovinu
4)     Energia biomasy
Biomasa je rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Na energetické účely sa využíva cielene pestovaná rastlinná biomasa (tzv. Energetické plodiny) a odpady poľnohospodárske, lesné, popr. potravinárskej produkcie. Môže slúžiť tiež na pohon vozidiel. Základná technológia pre jej získanie je spaľovanie.
5)     Geotermálna energia a energia prostredie
Jedná sa o tepelnú energiu jadra našej planéty. Využíva sa na vykurovanie alebo na premenu v elektrinu. Elektrárne fungujú na princípe suchej pary, mokré pary a horúco vodného systému.
 
Postupne sa všetky tieto systémy budú stále viac využívať. Majú aj vysokú podporu v civilizovanom svete a pôjdu stále dopredu. Preto by sme sa mali aj my zapojiť a čo najviac šetriť prírodu okolo nás.