Upchaté odpadové potrubie je problém, s ktorého odstránením sa neoplatí čakať. A v niektorých prípadoch sa tu neoplatí ani spoliehať sa na laické schopnosti čistenia kanalizácie. V prípade krtkovanie bratislava https://ab-krtkovanie.sk/krtkovanie-kanalizacii-bratislava/ máte istotu odborného a rýchleho zásahu.

Kuchynský drez

  • Okrem odborných skúseností je v prípade kontaktovania profesionálnej služby výhodou tiež odborná technika a vhodné vybavenie.
  • Okrem klasických nástrojov na krtkovanie sa môže využiť aj TV monitoring.

Pod týmito službami si nemusíte predstaviť len čistenie vonkajších kanalizácií, ale takisto oceniteľnú pomoc napríklad v prípade upchatého drezu v kuchyni, slabo odtekajúceho umývadla či zapáchajúcich odtokov.

V mnohých prípadoch tento servis kontaktujeme už v havarijnom stave, pričom tomuto stavu by sa dalo predísť pravidelnou kontrolou kanalizácií a potrubí a ich pravidelným prečistením. K nepríjemného havarijnému stavu a teda aj k nútenému odstaveniu prevádzky dochádza práve pri zanedbaných revíziách a najmä pri upchatí kanalizácie. V potrubí vznikajú usadeniny z vecí, ktoré by sa do drezu alebo umývadla splachovať nemali, hoci tento „prehrešok“ spravíme občas viacerí a spláchneme sem aj to, čo sem nepatrí.

Umývadlo, voda

  • Vyhnúť by sme sa mali napríklad vylievaniu kuchynského oleja a iných mastnôt do drezu, zvyškov z obeda, dezinfekcií, kusov mydla, liekov, vlasov apod.

Výsledkom je potom viditeľne spomalené odtekanie vody v dreze či umývadle a zapáchajúce odtoky. Ak sa však potrubie kvalitne (a najlepšie odborným spôsobom) prečistí, rozdiel bude viditeľný. Vode nebude nič brániť v jej plynulom a rýchlom odtekaní.

Opäť sa dostávame k tomu, že v mnohých prípadoch je najlepšie spoľahnúť sa na profesionálov. A to takisto z dôvodu, že títo si so sebou prinesú zodpovedajúci inventár, ušetria vás zbytočných chýb, vyhnú sa poškodeniu potrubia pri čistení a prácu zvládnu spraviť bez prenikavého zápachu.