Šikana vždy začína keď si silnejší vyberá slabšieho ktorý sa nedokáže brániť útokom šikanovania. Vždy to to začína najprv od slovných útokov až po fyzické napadnutia. No šikanovanie nepoznáme len fyzická ale aj internetové.

šikana
 

—Niektoré deti sa boja hovoriť o šikanovaní a niekedy to môže vychrchlať až do úplného extrému. Deti ktoré sú šikanované sú tiché , s nikým sa nerozprávajú ,a po väčšine  sú odstrkované a nikto sa s nimi nechce kamarátiť. Deti by sa mali voči šikane brániť. Nemyslím tak že niekomu ublížia ale že by to mali oznámiť rodičom alebo dospelej zodpovednej osobe napríklad učiteľom.
 

—Ak sa Vaše deti boja otvorene hovoriť o šikane , môžu napísať anonymný dopis ktorý môžu chodiť do schránky ktoré sa v školách nachádzajú. Poprípade to môžu povedať osobám ktorým veria a môžu nájsť riešenie ako šikanovanie zastaviť. Deti by šikanovanie nemali utajovať a otvorene o nej hovoriť. O šikane môžu hovoriť jednotlivo alebo môžete prípadne poprosiť učiteľov či by nezorganizovali nejakú besiedku v ktorej by deti hovorili o šikane a o zlých vlastnostiach šikanovania.  Pretože práve aj šikanovanie vašich detí môže zmeniť budúcnosť , a môže byť s neho niečo čo sami nechcete.

 
 
Ďalšie šikanovanie sa môže objaviť aj na internete. O kyber šikane sme počuli už množstvo informácií ktoré sú dobré pre všetkých mladších používateľov internetu. Taktiež platí pravidlo že ak sa na internete objaví takzvaná kyber šikana môžu to deti oznámiť rodičom , alebo polícii ktorý už dokážu vypátrať osobu ktorá šikanovali vaše dieťa.

zoufalost
 
Aby ste predišli šikanovaniu na internete aj vy môžete niečo urobiť . Nedávno som písal o aplikácii kids Messenger v ktorej môžete sledovať s kým si vaše deti píšu a o čom aj píšu. Taktiež môžete zablokovať obsah niektorých stránok o ktorých si myslíte že by sa mohla vyskytovať kyber šikana.