Pohlavia sa líšia na všetkých úrovniach. Pri fyzických rozdieloch sa to rozhodne nekončí. To ako prežívame emócie, ako vidíme svet, ako premýšľame… Všetky tieto rozdiely nám niekedy pripadajú ako keby muži a ženy hovorili úplne inou rečou. Vedome si uvedomujeme, že sme rozdielni ale podvedome sa správame akoby sme očakávali, opačné pohlavie všetko prežíva rovnako ako my. V tomto článku vám chceme predstaviť 5 spôsobov, ktorými sa muži líšia od žien. A vďaka tomu priniesť trochu viac pochopenia do tejto témy. Tu je náš zoznam:

pár

1.       Priestor nie je len fyzický– Ženy potrebujú omnoho viac zdieľania fyzického priestoru s mužom ako je tomu naopak. Na druhú stranu, muži potrebujú niekedy aj trochu voľnosti a času o samote. Ak toto nastane, žena si môže myslieť, že o ňu muž nemá záujem a nechce s ňou tráviť čas. Zložitá situácia. Nepochopenie môže nastať vskutku ľahko.

2.       Spomienky vyprchávajú rýchlejšie – Zdá sa, že ženy si pamätajú každý detail každej konverzácie. Ak žena zažila pekný večer s mužom, ktorý naplnil jej emocionálne a aj iné potreby, bude si to pamätať veľmi dlho. Dokonca pri kontakte s daným mužom môže pocítiť rovnaké emócie ako predtým. Muži sa naproti tomu disociujú od svojich spomienok omnoho skôr.

porada

3.       Neospravedlňujú sa – Muži mávajú väčšinou problém s ospravedlňovaním sa. Najmä ak sa necítia ako tí, kto urobil chybu. Keďže muži a ženy rozmýšľajú rozdielne, toto je živnou pôdou mnohých nepríjemností.

4.       Nemyslia rovnako ako ženy – Muži samozrejme nemyslia rovnako ako ženy. Už to tu bolo spomenuté, ale patrí sa aby sme to spomenuli znovu. Tieto spomínané rozdiely sú mnohoúrovňové a zložité. Dala by sa o nich napísať celá kniha.

jednání

5.       Emócie sú viac lineárne – Mužské emócie sa vyznačujú omnoho väčšou linearitou ako ženské. Aj keď vo veciach lásky mužom môže trvať zamilovanie dlhšie, ak je muž zamilovaný tak jednoducho je. Ženy naproti tomu nedisponujú emocionálnou linearitou v rovnakej miere ako muži. Neustála otázka „Miluješ ma?“ o tom svedčí.