Vedeli ste o tom, že rozprávanie a obavy týkajúce sa čipovania nie sú iba planými rečami? Napríklad v takom Švédsku sa už nechalo tisícky ľudí dobrovoľne očipovať s vidinou, že to obnáša komfortné výhody. Čip sem, čip tam, nám už je to všetko jedno, respektíve k čipovaniu kráčame bez odporu, skôr naopak.
Dokonalým príkladom je spomenuté Švédsko a v tomto článku nájdeme vysvetlenie, prečo.

anatomie

Ak si jeho obyvatelia nechajú do tela nasadiť čip, nemusia so sebou nosiť cestovné lístky ani platobné karty. Kvôli takémuto skomfortneniu (jednoduchých) bežných činností podstúpili spomenutý proces. Načo sa obťažovať hľadaním lístka či kartičky v peňaženke? Je to asi príliš zložitý úkon, radšej podstúpili menší operačný zákrok a spravili so seba chodiaci čip so svojimi osobnými údajmi.
Nemálo ľudí sa nad týmto rozhodnutím isto zhrozí, preto je na mieste pozrieť sa, v čom spočíva výhoda a svetlejšia stránka tejto voľby. Nie, že by som bol zástancom tejto metódy, ale veci treba posudzovať z viacerých hľadísk a dospieť k záveru, prečo sa ľudia k určitým činom hlásia dobrovoľne a bez dlhšieho domýšľania následkov.

čip

• Žijeme v takej uponáhľanej dobe, kedy sa akési rozmýšľanie a úvaha nad následkami nenosí, nie je čas premýšľať, je jednoduchšie reagovať prispôsobivo a hneď na základe pár pozitívnych viet.

platební karta

Švédsko a jeho viaceré miestne firmy ponúkajú spôsob platby, registrácie, či overovania zákazníka technologickým postupom NFC, čo je vlastne inteligentný systém, s akým sa dá komunikovať, respektíve vybaviť spomenuté záležitosti elektronicky, bez ľudského faktora. So systémom NFC je možné komunikovať aj pomocou chytrých mobilných zariadení (aj tých starších). Spoločnosť však usúdila, že praktickejšou cestou, ako overovať zákazníkov na základe aplikácií a mobilu by bola implantácia mikročipu do časti ich tela, čím by prakticky nemuseli vykonávať žiaden úkon, systém by s nimi komunikoval automaticky.