Sú žiaci nadaní na jazyky, iní sú manuálne zruční a niekto zasa bravúrne ovláda matematiku. Sú aj takí, ktorí celé učivo zvládajú bez najmenších problémov. Takým doučovanie netreba. Čo však v prípade, ak žiak chytá jednu päťku za druhou ? Zodpovedný rodič to veru musí riešiť. Ako ?

geometrie

  • Rozhovorom s dieťaťom
  • Návštevou školy

Rodič hneď v zárodku musí prísť na to, čo je príčinou zhoršeného prospechu ?

  • Lajdáctvo žiaka ?
  • Nepochopenie výkladu učiteľa ?

výpočty
V prvom prípade – ak sa dôrazne v zárodku rodič zaangažuje a pravidelne kontroluje dieťa, či sa pripravuje do školy- nie či sedí za knihami- lebo to môže byť veľký rozdiel, potom môže nastať náprava. Treba ale trvať na tom, aby dieťa rátalo príklady zo Zbierky úloh pravidelne. Rodič by ich mal vedieť skontrolovať.
V druhom prípade je to horšie. Ak si žiak a učiteľ nesadnú- je to zlé. V danom prípade rodič môže skúsiť zájsť za vyučujúcim a poprosiť ho o väčšiu trpezlivosť,či individuálny prístup. Ak toto zlyhá príde na rad doučovanie. Matematika si žiada sústavnú prípravu. Ak žiak niečo vynechá, nemôže plynulo nadviazať v ďalšej látke na predošlé vedomosti. Tu je príčina neúspechu v matematike. Dieťa sa neprizná včas, že niečomu nerozumie. Na ďalšej hodine už dupľom nerozumie získava odpor k predmetu.

matematika

Čím skôr ide dieťa na doučovanie, tým skôr je šanca tento negatívny vzťah k predmetu odbúrať. Ak niečo robíme neradi, robí sa nám to predsa zle. A rovnako to je aj s našim dieťaťom. Treba mu nájsť také doučovanie, pri ktorom učiteľa pochopí a zároveň sa doučujúci učiteľ dokáže prispôsobiť rozvrhu dieťaťa.
Začať s doučovaním vtedy, keď nám horí pod zadkom a termín prijímacích pohovorov je o mesiac, alebo dva- to je fakt neskoro. Takéto doučovanie vám seriózny pedagóg nikdy ani len nesľúbi. Všetko chce svoj čas. Matematika je o počítaní a to je veru časovo náročné aj za predpokladu, že žiak ovláda teóriu. Čo už len vtedy, ak ju neovláda!