Dnes nám technika v medicíne veľmi pomáha. Napríklad pomáha nám poskytovať úľavu od bolesti pri určitých typoch chorôb.  Vďaka prístrojom, lekári vedia vyliečiť niektoré choroby, ktoré boli v minulosti považované za nevyliečiteľné.

medicína

Samozrejme aj dnes existuje veľa chorôb, ktoré sa nedajú len tak vyliečiť, ale dnes niektorým z nich vieme aspoň predchádzať, v prípade, že určitý prístroj v medicíne odhalí nejakú chybu v našom organizme. V minulosti bolo tiež veľa chorôb, s ktorými si ľudia nevedeli poradiť, a preto aj priemerná životnosť ľudí bola nižšia ako dnes, približne 50 rokov. Vďaka veľkému pokroku v medicíne a vďaka vzdelanosti lekárov sa tento priemerný vek dožívania sa zvýšil. Samozrejme tento vek závisí aj od vyspelosti krajiny. Pokiaľ má krajina dobrú vybavenosť zdravotníctva, priemerný vek v takýchto krajinách môže dosahovať 80 rokov. Na Slovenku je to u mužov 73,1 a u žien 80,2 roka. Priemerný vek dožívania sa podarilo zvýšiť najmä vďaka technike, ktorá priniesla množstvo užitočných prístrojov.

defiblilátor

·         Kardiostimulátor
Tento úžasný prístroj nám dnes pomáha predlžovať a zachraňovať mnoho ľudských životov. Je určený pre ľudí, ktorí majú slabé srdce na toľko, že ich srdce nedokáže pracovať samo. Preto, títo ľudia dostanú priamo na srdce kardiostimulátor alebo inak povedané srdcový strojček, ktorý im pomáha a podporuje prácu srdca.4

·         Simulátor
Prístroj taktiež pomáha pri záchrane ľudských životov, pretože lieči nádorové ochorenia, čiže rakovinu. Prístroj dokáže určíte typy nádorových ochorení úplne vyliečiť a rakovinu zastaviť, alebo v niektorých prípadoch aspoň šírenie rakoviny spomalí, a tým predĺži život človeka.

dysrytmie

Defibrilátor
Je to veľmi dôležitý prístroj v medicíne, pretože pomáha ľudom, ktorí majú problém s nepravidelnou rytmikou srdca. Niekedy sa stane, že ich srdce prestane pracovať, a práve defibrilátor prácu srdca znova pomôže nahodiť.